Co je Firebird?

První, úvodní verze Firebirdu (1.0) byla v podstatě InterBase® 6.0 v podobě tak jak byla uvolněna Borlandem, ovšem s velkým množstvím opravených chyb a několika vylepšeními. V říjnu 2003 pak byla vydána první velká aktualizace (verze 1.5), která přinesla řadu podstatných vylepšení a rozšíření funkcionality, a ustanovila strategii dalšího rozvoje Firebirdu jako samostatného produktu. Do konce roku 2010 pak byly vydány tři další velké aktualizace (verze 2.0. 2.1 a 2.5) a nespočet průběžných aktualizací jednotlivých hlavních vývojových verzí.

Zdrojové kódy InterBase byly původně uvolněny pod licencí InterBase Public Licence, která je variantou Mozilla Public Licence (MPL).

O Firebirdu, následovníku InterBase

Firebird byl úspěšně přeložen a provozován na celé řadě systémů, od Windows a Linuxu po MacOS X (Darwin), FreeBSD a OpenBSD, HP-UX nebo AIX.

Firebird 1.5 přinesl nejen řadu významných nových vlastností, ale rovněž vynikal v množství odstraněných nedostatků a chyb původního systému. Jako každý Open Source projekt je vývojový proces transparentní a přístupný každému, takže můžete kdykoliv zjistit přesný stav nahlášených chyb, a kdy a jak jsou opraveny, a stáhnout si opravenou verzi ihned jak je k dispozici. Ačkoliv tým vývojářů opravuje chyby průběžně, můžete i vy ovlivnit proces vývoje, poskytnutím zpětné vazby, přímým zapojením do vývoje nebo výpomocí s jeho financováním.

Vývojářský tým Firebirdu se ale nesoustředí jen na opravu chyb, nýbrž přidává i nové vlastnosti a vylepšení. protože jsou vývojáři Firebirdu rovněž jeho každodenními uživateli, soustředí se především na vylepšení, která "řeší skutečný problém", než na vylepšení nebo vlastnosti pro vlastnosti, jako se stává u mnoha komerčních produktů.

Dále: Projekt Firebird